On Quality in Radiotherapy Treatment Plan Optimisation

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

172 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Målet med strålbehandling är att leverera en tillräckligt hög stråldos för att skada
cellerna i en cancertumör utan att skada omkringliggande friska celler. Olika typer
av celler är olika känsliga för strålning vilket man måste ta hänsyn och idag
görs med datoriserad stråldosplanering. Vid dosplanering provas olika antal strålfält
med olika vinklar och intensitet forma stråldosen att täcka tumören utan att spilla
över för mycket till frisk vävnad. Känsliga organ kan ibland vara väldigt nära
tumören vilket försvårar planeringen och behandling. På senare år har det
introducerats nya tekniker där strålfält roterar runt tumören och fältöppningen
justeras under tiden. Dessa tekniker kallas för intesitetsmodulerad strålbehandling
eftersom strålintensiteten varieras, moduleras, kontinuerligt under behandlingen.
Intensitetsmodulerad behandling möjliggör en skarp gräns mellan ett område med
hög dos och ett med låg dos. Dosplanering av intensitesmodulering kräver en
optimering där en dator söker efter den bästa lösningen för en sorts önskelista som
dosplaneraren väljer. I önskelistan anges hur hög stråldos tumören minst ska få och
samtidigt hur mycket som friska organ maximalt tillåts få.
Problemet är att dosplaneringsystemet sällan ger exakt det man ber om och därför
måste flera gissningar göras för att till slut uppnå önskat resultat. Detta gissande kan
ibland vara svårt och ta lång tid och man vet inte om det verkligen är den bästa
lösningen. Man behöver också säkerställa att den planerade behandlingen är tekniskt
genomförbar. Ett annat problem är att vissa organ rör sig under behandlingen och
kan ”putta” tumören ut ur strålfältet.
I de första två arbetena som ingår i den här avhandlingen har metoder utvecklats för
att systematiskt utvärdera optimeringens kvalité. Metoden användes sedan för att
jämföra plankvalitet från olika optimeraringsmetoder och dosplanerings-system.
I det tredje arbetet har flera tumörrörelsers påverkan av plankavaliten utvärderats
och olika stråltyper har undersökts som en lösning.
I det fjärde och femte arbetet har modeller för artificiell intelligens (AI) utvecklats
för att lära sig hur en strålplan men bra kvalitet ser ut för att sedan skapa bra planer
för nya patienter. I det femte automatiserades metoden från de tidiga arbetena och
användes för inlärningen av AI-modellen.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Handledare
  • Ceberg, Crister, handledare
  • Knöös, Tommy, Biträdande handledare
  • Bäck, Sven, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2021 dec. 10
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-8039-083-5
StatusPublished - 2021

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2021-12-10
Time: 13:00
Place: Strålbehandlingshusets föreläsningssal (Torsten Landberg-salen), Plan 3, Klinikgatan 5, Skånes Universitetssjukhus, Lund. Join via zoom: https://www.msf.lu.se/evenemang/disputation-hunor-benedek
External reviewer(s)
Name: Malinen, Eirik
Title: Professor
Affiliation: Department of Medical Physics, Oslo University Hospital, Oslo.
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Radiologi och bildbehandling
  • Annan naturvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”On Quality in Radiotherapy Treatment Plan Optimisation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här