On some topics in operator theory: An unfinished story about mathematical control

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

528 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On some topics in operator theory: An unfinished story about mathematical control”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik