On the Anarchic Organisation of Cinematic Spaces: Evoking Spaces beyond Cinema

Rosa Barba

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (konstnärlig)

748 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On the Anarchic Organisation of Cinematic Spaces: Evoking Spaces beyond Cinema”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap