On the Asymptotic Properties of SLOPE

Michał Kos, Małgorzata Bogdan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On the Asymptotic Properties of SLOPE”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Affärsverksamhet och ekonomi