On the Asymptotics of Solving the LWE Problem Using Coded-BKW with Sieving

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On the Asymptotics of Solving the LWE Problem Using Coded-BKW with Sieving”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mathematics