On the biologically effective dose (BED)-using convolution for calculating the effects of repair: I. Analytical considerations.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On the biologically effective dose (BED)-using convolution for calculating the effects of repair: I. Analytical considerations.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap