On the control of HAB species using low biosurfactant concentrations

Susanne Gustafsson, Malin Hultberg, Rosa Figueroa, Karin Rengefors

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

39 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On the control of HAB species using low biosurfactant concentrations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap