On the Convergence of Higher Order Hedging Schemes: The Delta-Gamma Case

Magnus Wiktorsson, Mats Brodén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On the Convergence of Higher Order Hedging Schemes: The Delta-Gamma Case”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Matematik