On the Distinction Between Excarnate and Incarnate Law: A Comment on an Argument by Jan Assmann

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fria nyckelord

  • Folkrätt

Citera det här