On the effect of flavonoids and dietary fibre in lingonberries on atherosclerotic plaques, lipid profiles and gut microbiota composition in Apoe-/- mice

Jiyun Liu, Mohammed E Hefni, Cornelia M Witthöft, Maria Bergström, Stephen Burleigh, Margareta Nyman, Frida Hållenius

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On the effect of flavonoids and dietary fibre in lingonberries on atherosclerotic plaques, lipid profiles and gut microbiota composition in Apoe-/- mice”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi