On the effects of a varied diffusion time in vivo: is the diffusion in white matter restricted?

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

80 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On the effects of a varied diffusion time in vivo: is the diffusion in white matter restricted?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap