On the equations of motion for curved slender beams using tubular coordinates

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On the equations of motion for curved slender beams using tubular coordinates”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar