On the error exponent for woven convolutional codes with outer warps

Viktor V. Zyablov, Sergo Shavgulidze, Oleg Skopintsev, Stefan Höst, Rolf Johannesson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

108 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

In this correspondence the error exponent and the decoding complexity of binary woven convolutional codes with outer warp and with binary convolutional codes as outer and inner codes are studied. It is shown that an error probability that is exponentially decreasing with the product of the outer and inner code memories can be achieved with a nonexponentially increasing decoding complexity
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1649-1653
TidskriftIEEE Transactions on Information Theory
Volym45
Nummer5
DOI
StatusPublished - 1999

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Elektroteknik och elektronik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”On the error exponent for woven convolutional codes with outer warps”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här