On the extraordinary transmission through sub-wavelength apertures in perfectly conducting sheets

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingForskningPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On the extraordinary transmission through sub-wavelength apertures in perfectly conducting sheets”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap