On the Formation of Cathedral Chapters and Cathedral Culture: Lund, Denmark, and Scandinavia, c. 1060–1225

A. M. Ciardi

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

568 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Katedralen var en av de mest centrala institutionerna i det medeltida samhället. Kring stiftets biskop samlades den kyrkliga makten och dåtidens elit, dygnet runt firades gudstjänster och här utbildades stiftets präster. En viktig roll för livet i och kring katedralen hade domkapitlet eller katedralkapitlet, dvs det organiserade prästerskap som betjänade domkyrkan och bistod biskopen.

I mitt avhandlingsprojekt, som är en sammanläggningsavhandling, fokuserar jag på framväxten av kapitelinstitutionerna i norr - från tidigaste spår av etablering och fortsatt utveckling under perioden, t.ex. vilka funktioner som kan identifieras över tid etc. Jag introducerar även ett nytt begrepp, katedralkultur (cathedral culture), där kapitlen och deras medlemmar aktivt tog emot, bevarade, förändrade och förmedlade kyrklig tradition i form av liturgi, teologi, helgonkult, kyrkorätt och bildning.

Min forskning visar att de skandinaviska katedralkapitlen från etableringsskedet till periodens slut följer den dåtida kyrkliga utvecklingen i stort. Trots ett geografiskt perifert läge utgjorde de skandinaviska katedralkapitlen, deras ledare och medlemmar en viktig och aktiv del i det samtida Danmark, Norden och Europa.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
 • Centrum för teologi och religionsvetenskap
Handledare
 • Borgehammar, Stephan, handledare
 • Rubenson, Samuel, handledare
Tilldelningsdatum2016 jun 4
UtgivningsortLund
Förlag
Tryckta ISBN978-91-983171-1-4
StatusPublished - 2016 jun

Bibliografisk information

Defence details
Date: [2016-06-04]
Time: [13:15]
Place: [Sal C116 nedre, LUX, Helgonavägen 3, Lund]
External reviewer(s)
Name: [Heß, Cordelia]
Title: [Docent]
Affiliation: [Göteborgs universitet]

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Religionsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”On the Formation of Cathedral Chapters and Cathedral Culture: Lund, Denmark, and Scandinavia, c. 1060–1225”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • Consuetudines Lundenses

  Ciardi, A. M., 2012, Medieval Nordic Literature in Latin. A Website of Authors and Anonymous Works (ca 1100–1530). Borgehammar, S. & Mortensen, L. B. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

  Fil
 • Saints and Cathedral Culture in Scandinavia c.1000–c.1200

  Ciardi, A. M., 2010, Saints and their Lives on the Periphery: Veneration of Saints in Scandinavia and Eastern Europe (c.1000–1200). Antonsson, H. & Garipzanov, I. (red.). Brepols, s. 39-66

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

 • Some Reflections on the Canons of Lund and their Tradition of Law and Learning in the First Quarter of the Twelfth Century

  Ciardi, A. M., 2006, Law and Learning in the Middle Ages: proceedings of the Second Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2005. Münster-Swendsen, M. & Vogt, H. (red.). Copenhagen: DJØF Forlag, s. 63-78

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

Citera det här