On the leading principal minors of direct products

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

A result is given, relating the leading principal minors of a direct product of matrices to the leading principal minors of the matrices.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)125-127
TidskriftLinear and Multilinear Algebra
Volym16
Utgåva1-4
DOI
StatusPublished - 1984

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”On the leading principal minors of direct products”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här