On the origins of the demographic transition: rethinking the European marriage pattern

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On the origins of the demographic transition: rethinking the European marriage pattern”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Affärsverksamhet och ekonomi