On the origins of the demographic transition: rethinking the European marriage pattern

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On the origins of the demographic transition: rethinking the European marriage pattern”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Psychology

Computer Science