On the question of two-step nucleation in protein crystallization

Andrea Sauter, Felix Roosen-Runge, Fajun Zhang, Gudrun Lotze, Artem Feoktystov, Robert M.J. Jacobs, Frank Schreiber

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

42 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On the question of two-step nucleation in protein crystallization”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar