On the road to ‘research municipalities’: analysing transdisciplinarity in municipal ecosystem services and adaptation planning

Ebba Brink, Christine Wamsler, Maria Adolfsson, Monica Axelsson, Thomas Beery, Helena Björn, Torleif Bramryd, Nils Ekelund, Therese Jephson, Widar Narvelo, Barry Ness, K. Ingemar Jönsson, Thomas Palo, Magnus Sjeldrup, Sanna Stålhammar, Geraldine Thiere

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On the road to ‘research municipalities’: analysing transdisciplinarity in municipal ecosystem services and adaptation planning”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap