On the strategies for incorporating nanosilica aqueous dispersion inthe synthesis of waterborne polyurethane/silica nanocomposites:Effects on morphology and properties

Pablo J. Peruzzo, Pablo S. Anbinder, Francisco M. Pardini, Oscar R. Pardini, Tomás Plivelic, Javier I Amalvy

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On the strategies for incorporating nanosilica aqueous dispersion inthe synthesis of waterborne polyurethane/silica nanocomposites:Effects on morphology and properties”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar