On the Thermodynamic Solvation of Biomolecules in Solution

Stefan Hervö Hansen

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

162 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On the Thermodynamic Solvation of Biomolecules in Solution”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar