On the Thermodynamic Solvation of Biomolecules in Solution

Stefan Hervö Hansen

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

162 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat