On the Thermodynamic Solvation of Biomolecules in Solution

Stefan Hervö Hansen

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

160 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat