On the use of MOS varactors in RF VCOs

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

336 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On the use of MOS varactors in RF VCOs”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap