On the way of making plants smell like moths - a synthetic biology approach

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

442 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On the way of making plants smell like moths - a synthetic biology approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology