Oncogenic flt3 receptors display different specificity and kinetics of autophosphorylation.

Elena Razumovskaya, Kristina Masson, Rasheed Khan, Susanne Bengtsson, Lars Rönnstrand

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

34 Citeringar (SciVal)
290 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat