One crisis, one region, two municipalities: The geography of institutions and change agency in regional development paths

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”One crisis, one region, two municipalities: The geography of institutions and change agency in regional development paths”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap