One event, three investigations: The reproduction of a safety norm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

313 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”One event, three investigations: The reproduction of a safety norm”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology

Computer Science