One for all, or all for oneself? Governance cultures in regional public transport planning

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”One for all, or all for oneself? Governance cultures in regional public transport planning”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap