Online conferencing in the midst of COVID-19: an “already existing experiment” in academic internationalization without air travel

Tullia Jack, Andrew Glover

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Online conferencing in the midst of COVID-19: an “already existing experiment” in academic internationalization without air travel”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap