Open abdomen therapy with vacuum-assisted wound closure and mesh-mediated fascial traction

Thordur Bjarnason

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1573 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Open abdomen therapy with vacuum-assisted wound closure and mesh-mediated fascial traction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science