Open abdomen therapy with vacuum-assisted wound closure and mesh-mediated fascial traction

Thordur Bjarnason

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1556 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat