Open-access portal with hindcast wave data for Skåne and Halland

Anna Adell, Almir Nunes De Brito Junior, Björn Almström, Bradley Goodfellow, Sebastian Bokhari Irminger , Caroline Hallin, Johan Nyberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

40 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Open-access portal with hindcast wave data for Skåne and Halland”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap