Open Data Ecosystems - an empirical investigation into an emerging industry collaboration concept

Per Runeson, Thomas Olsson, Johan Linåker

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

87 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Open Data Ecosystems - an empirical investigation into an emerging industry collaboration concept”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap