Open Data Ecosystems - an empirical investigation into an emerging industry collaboration concept

Per Runeson, Thomas Olsson, Johan Linåker

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)
75 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat