Open drug markets, vulnerable neighbourhoods and gun violence in two Swedish cities

Manne Gerell, Joakim Sturup, Mia-Maria Magnusson, Kim Nilvall, Ardavan Khoshnood, Amir Rostami

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Open drug markets, vulnerable neighbourhoods and gun violence in two Swedish cities”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences