Operando Surface Characterization of InP Nanowire p-n Junctions

Sarah R. McKibbin, Jovana Colvin, Andrea Troian, Johan V. Knutsson, James L. Webb, Gaute Otnes, Kai Dirscherl, Hikmet Sezen, Matteo Amati, Luca Gregoratti, Magnus T. Borgström, Anders Mikkelsen, Rainer Timm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat