Operativ utvärdering – Erfarenheter från två kurser vid LTH

Ebrahim Parhamifar, Emma Wetterstrand

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingPeer review

Sammanfattning

Operativ utvärdering är ett verktyg för att kontinuerligt genomföra utvärderingar under pågående kurs i syfte att förbättra och justera undervisningen. Det finns flera olika sätt att genomföra en operativ utvärdering på. Vanligtvis är det den kursansvarige läraren som genomför utvärderingen i form av blankettundersökningar eller regelbundna träffar med övningsassistenter, studenter mfl.
Operativ utvärdering kan vara lämplig för stora kurser med många deltagare, flera olika lärare och gästföreläsare. De problem som kan associeras med stora kurser är t.ex. att den röda tråden i kursen försvinner, kontakten mellan studenterna och den kursansvarige läraren blir lidande, informationen når inte alla studenter. Detta kan drabba studenternas lärande samt lärarens och kursens målsättning negativt och leder till onödiga frustrationer.
I ett försök att komma åt några av ovan nämnda problem bildades en liten referensgrupp på fem studenter som tillsammans med ansvarige läraren skulle träffas regelbundet för att diskutera kursen och eventuella åtgärder. Gruppen träffades ett antal gånger under kursens gång och diskuterade kursens problem och möjligheter. I den mån det gick sattes lämpliga åtgärder in för att främja kursens mål och syfte. Gruppen träffades även efter kursens avslut för att sammanfatta kursen. Det synpunkter som kom fram kommer även att vägas in vid planerandet av kursen till näst kommande år.
Erfarenheterna från den här typen av utvärdering är mycket positiva. Teknologerna kände sig delaktiga i planeringen av kursen och fick fram sina synpunkter direkt och behövde inte vänta till slutet av kursen för att göra kursutvärdering. Den ansvarige läraren fick också möjligheten att rätta till de brister som fanns i planeringen på en gång.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikation[Host publication title missing]
FörlagLunds Tekniska Högskola
StatusPublished - 2005
EvenemangLTHs 3:e Pedagogiska inspirationskonferens, 2005 - Lunds tekniska högskola, Lund, Sverige
Varaktighet: 2005 maj 312005 maj 31

Konferens

KonferensLTHs 3:e Pedagogiska inspirationskonferens, 2005
Land/TerritoriumSverige
OrtLund
Period2005/05/312005/05/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier

Citera det här