Optical soot characterization using two-color laser-induced incandescence (2C-LII) in the soot growth region of a premixed flat flame

Henrik Bladh, Jonathan Johnsson, Nils-Erik Olofsson, Alexis Bohlin, Per-Erik Bengtsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

91 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Optical soot characterization using two-color laser-induced incandescence (2C-LII) in the soot growth region of a premixed flat flame”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar