Optically Stimulated Luminescence for Retrospective Radiation Dosimetry. The Use of Materials Close to Man in Emergency Situations

Therése Geber-Bergstrand

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

751 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Optically Stimulated Luminescence for Retrospective Radiation Dosimetry. The Use of Materials Close to Man in Emergency Situations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Physics

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Material Science