Optically Stimulated Luminescence for Retrospective Radiation Dosimetry. The Use of Materials Close to Man in Emergency Situations

Therése Geber-Bergstrand

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

751 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat