Optimal Design of Monitoring Systems for Risk Reduction and Operation Benefits

S. Thöns, M. H. Faber, W. Rücker

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1-10
Antal sidor10
TidskriftSRESA's International Journal of Life Cycle Reliability and Safety Engineering
Volym3
Nummer1
StatusPublished - 2014
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Citera det här