Optimal design of plate heat exchangers with and without pressure drop specifications

Lieke Wang, Bengt Sundén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

68 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Optimal design of plate heat exchangers with and without pressure drop specifications”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap