Optimal use of markers for cobalamin and folate status in a psychogeriatric population.

Karin Nilsson, Lars Gustafson, Björn Hultberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

17 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Optimal use of markers for cobalamin and folate status in a psychogeriatric population.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap