Optimisation and integration of membrane processes: Recent developments in the starch and yeast industries

Frank Lipnizki, Mattias Nilsson

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Optimisation and integration of membrane processes: Recent developments in the starch and yeast industries”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap