Optimisation of image quality and radiation dose in computed tomography using iterative image reconstruction

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1861 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Medicinsk strålningsfysik, Malmö
Handledare
  • Söderberg, Marcus, handledare
  • Tingberg, Anders, handledare
  • Ydström, Kristina, handledare
Tilldelningsdatum2017 sep. 22
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-499-7
StatusPublished - 2017

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2017-09-22
Time: 09:00
Place: Jubileumsaulan, MFC, Jan Waldenströms gata 5, Skånes Universitetssjukhus i Malmö
External reviewer(s)
Name: Geijer, Håkan
Title: associate professor
Affiliation: Örebro University Hospital, Örebro University
---
ISSN: 1652-8220
Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2017:116

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Citera det här