Optimisation of image quality and radiation dose in computed tomography using iterative image reconstruction

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1618 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat