Optimisation of image quality and radiation dose in computed tomography using iterative image reconstruction

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1619 Nedladdningar (Pure)
Filter
Letter

Sökresultat