Optimising prophylaxis in haemophilia A: The ups and downs of treatment

Erik Berntorp, Cédric Hermans, Alexander Solms, Lone Poulsen, Maria Elisa Mancuso

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Optimising prophylaxis in haemophilia A: The ups and downs of treatment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap