Optimising the clinical use of tomotherapy

Kristoffer Petersson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
En av tre svenskar drabbas av cancer. Hälften av de som behandlas för sin cancer får strålbehandling som en del av sin behandling. Teknikutvecklingen gör att strålbehandling kan levereras på mer och mer avancerade sätt. Det är dock svårt att veta vilka patienter som verkligen gynnas av behandling med en avancerad teknik och i så fall med vilken typ av avancerad teknik.
Hur ska nya strålbehandlingstekniker implementeras i kliniken så att de kan nyttjas på ett optimalt sätt?
Hur kan vi säkerställa att våra patienter får behandling med den bästa behandlingstekniken som finns att tillgå och dessutom att tekniken används på ett optimalt sätt för behandling av den enskilda patienten?
Hur kan vi säkerställa att vår patient får en väldigt bra behandling även om vår utrustning för att leverera den avancerade strålbehandlingen av någon anledning inte skulle vara tillgänglig, dvs. hur ska vi undvika att patienten tvingas till ett behandlingsuppehåll? Ett sådant kan vara katastrofalt för utgången av behandlingen och därmed patientens liv!
I det arbete som presenteras i denna avhandling så beskrivs metoder som kan användas för att bemöta dessa frågeställningar. Metoderna är applicerade på en specifik strålbehandlingsteknik, nämligen tomoterapi.
Om de metoder som presenterats används vid den kliniska introduktion av nya tekniker för strålbehandling så ökar chansen att varje enskild patient får den bästa möjliga behandling som finns att tillgå. Vidare forskning kommer förhoppningsvis leda till att vi verkligen kan säkerställa detta.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Medicinsk strålningsfysik, Lund
Handledare
  • Ceberg, Crister, handledare
  • Knöös, Tommy, handledare
  • Engström, Per, handledare
Tilldelningsdatum2014 feb. 14
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7473-804-9
StatusPublished - 2014

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2014-02-14
Time: 13:00
Place: Lecture hall, 3rd floor in the radiotherapy building at Skåne University Hospital, Klinikgatan 5, Lund.

External reviewer(s)

Name: Moekli, Raphaël
Title: PD-MER (Privat-Docent and Senior Lecturer)
Affiliation: Institute of Radiation Physics, Lausanne University Hospital, Lausanne, Switzerland.

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Optimising the clinical use of tomotherapy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här